Bierne

W miarę wprowadzania coraz surowszych norm rośnie także świadomość zasadności stosowania uszczelnień przeciwpożarowych. Fachowcy przeciągający przewody elektryczne i rury doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że często przebijają się przez stropy i ściany posiadające świadectwo bezpieczeństwa pożarowego. Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, stanowiących kompletne rozwiązanie każdego problemu w zakresie uszczelnień przeciwpożarowych biernych

Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określone wielkości strefy pożarowe.

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te zwane również przepustami lub grodziami podobnie z resztą jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

Opaski ogniochronne zamykają w ścianach i stropach otwory dla przeprowadzenia rur instalacyjnych z materiałów palnych i zmniejszają przez to ryzyko rozprzestrzeniania się ognia i dymu na inne strefy pożarowe, kondygnacje, klatki schodowe, drogi ewakuacyjne etc.

Opaski ogniochronne mają zastosowanie dla palnych rur wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów poczty pneumatycznej jak również odpylających.

Producenci
Kontakt

Webb Blachy SC
1 Maja 35E, 71-627 Szczecin
tel. (91) 455-82-55
tel. (91) 812-23-62
tel. kom. 507-124-121
faks (91) 455-82-55
e-mail: webb@webb.com.pl