Renowacja betonu i żelbetu

Renowacje betonu i żelbetu są czynnością skomplikowaną. Każdą naprawę należy rozpatrywać indywidualnie i opracować jej koncepcję dopiero po analizie konkretnego przypadku.

W naszej ofercie dostępne są kompletne systemy naprawcze betonu i żelbetu.
W czasie modernizacji obiektu beton często poddawany jest rekonstrukcji.

Do tego celu przewidziano specjalne systemy naprawcze, których podstawowymi składnikami są: środek zapobiegający korozji stalowego zbrojenia, warstwa szczepna, oraz właściwa masa naprawcza.

Wszystkie te materiały zawierają mieszankę cementu i piasku oraz domieszek.
W wypadku warstwy szczepnej, domieszkami są zazwyczaj: inhibitor korozji stali oraz kopolimer żywicy akrylowej, która poprawia jakość spojenia.

Właściwa masa naprawcza zawiera przeważnie – oprócz piasku i cementu – aktywną krzemionkę, która pozwala otrzymać masę bardziej szczelną; reaguje
z wodorotlenkiem wapnia, który powstaje w wyniku reakcji cementu z wodą. Natomiast włókna polimerowe zapobiegają powstawaniu mikrospękań skurczowych.

Istotna jest kompatybilność starego betonu z materiałem użytym do naprawy, przy czym obszar naprawy należy traktować jako system, w skład którego wchodzi stary i nowy materiał oraz strefa styku obu materiałów.

Kontakt

Webb Blachy SC
1 Maja 35E, 71-627 Szczecin
tel. (91) 455-82-55
tel. (91) 812-23-62
tel. kom. 507-124-121
faks (91) 455-82-55
e-mail: webb@webb.com.pl