Wpusty dachowe

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa podają, że dachy w budynkach średniowysokich i wyższych (tzn. wysokości powyżej 12 m) powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych.

Konstrukcja wpustów w naszej ofercie gwarantuje trwałe i hermetyczne połączenie z warstwą wodoszczelną. Wpusty zabezpieczone są przed pojawiającymi się zanieczyszczeniami pochodzącymi z dachu oraz przystosowane są do okresowej konserwacji aby nie doszło do ich niedrożności.

Przed zanieczyszczeniami chronią je specjalne kratki ochronne nazywane osadnikami żwiru lub łapaczami liści.

Odpowiednie zaizolowanie wpustu zabezpiecza przed powstawaniem mostka termicznego konstrukcji dachu, dlatego stosuje się wpusty izolowane termicznie.

Dodatkowo wpust może być ogrzewany spiralą grzejną sterowaną termostatem. Konstrukcja wpustu i zastosowane uszczelnienia powinny zabezpieczyć również warstwy termoizolacyjne dachu przed zawilgoceniem w przypadku wystąpienia tzw. cofki.

Producenci
Kontakt

Webb Blachy SC
1 Maja 35E, 71-627 Szczecin
tel. (91) 455-82-55
tel. (91) 812-23-62
tel. kom. 507-124-121
faks (91) 455-82-55
e-mail: webb@webb.com.pl