Dachy płaskie

Papa w systemie NRO (nierozprzestrzeniającej ognia) przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz zdolność do wydłużenia przy rozciąganiu zaleca się stosować na izolacje narażone na czynniki mechaniczne. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania za pomocą rozgrzanego powietrza lub po przeszkoleniu przy użyciu palnika gazowego oraz łącznikami mechanicznymi.

Papa odporna na ogień zastosowana w określonych systemach dachowych spełnia kryteria w zakresie odporności na ogień zewnętrzny BROOF(t1) oraz w zakresie klasyfikacji ogniowej REI 15, REI 20, REI 30, REI 45.

Stosując papę LEMBIT NRO w systemach dachowych w momencie powstania pożaru zyskujemy niezbędny czas na powiadomienie straży pożarnej, lokalizację źródła ognia i rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej w celu nie dopuszczenia do powstania ofiar w ludziach oraz zmniejszenia strat materialnych. Zaproponowane systemy dają możliwość realizacji dachów z izolacją termiczną z płyt styropianowych i z wełny mineralnej bez względu na wielkość dachu.

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy NRO powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi,
z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Kontakt

Webb Blachy SC
1 Maja 35E, 71-627 Szczecin
tel. (91) 455-82-55
tel. (91) 812-23-62
tel. kom. 507-124-121
faks (91) 455-82-55
e-mail: webb@webb.com.pl