Osprzęt odgromowy

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącej tematyki systemów odgromowych zapisano, że budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

Zadaniem osprzętu odgromowego jest przeniesienie prądu piorunowego
z elementów budynku do gruntu. Konieczność montażu zabezpieczenia odgromowego podyktowana jest zagrożeniami, jakie występują podczas uderzenia pioruna (np. porażenie prądem ludzi i zwierząt; zniszczenia budynków i ich sieci energetycznych; eksplozja z emisją niebezpiecznych substancji tj. materiałów radioaktywnych, środków chemicznych, substancji toksycznych).

Podstawowe elementy sprzętu odgromowego to: drut odgromowy 6 mm, wsporniki odgromowe, uchwyty i złącza odgromowe, śruby naciągowe M8, M10, M12, M16.

W naszej ofercie dostępne są wszystkie niezbędne elementy systemów odgromowych, które każdemu zapewnią poczucie bezpieczeństwa.

Producenci
Kontakt

Webb Blachy SC
1 Maja 35E, 71-627 Szczecin
tel. (91) 455-82-55
tel. (91) 812-23-62
tel. kom. 507-124-121
faks (91) 455-82-55
e-mail: webb@webb.com.pl