Ciężkie

Izolacja typu ciężkiego (przeciwwodna) – wykonywana w przypadku posadowienia budynku poniżej lustra wody gruntowej i w przypadku gruntów spoistych np.: glina , etc. Ze względu na napór wody gruntowej wymaga stosowania materiałów o dużej szczelności i wytrzymałości, specjalnej podłogi w piwnicy z betonową lub żelbetową płytą obciążającą oraz ścianki dociskowej izolacji pionowej.

Właściwe zabezpieczenie przed spiętrzającą się wodą gruntową jest gwarancja zdrowego budynku. Źle wykonana izolacja spowodować może takie efekty jak zamakanie ścian, zagrzybienie, odpadanie tynku, mokre piwnice a naprawa jest później bardzo kosztowna i trudna do wykonania.

Woda gruntowa ma bardzo niekorzystne działanie na elementy fundamentów i ściany piwnic. Często zawarte są w niej agresywne związki chemiczne, które wypłukują niektóre składniki osłabiając tym samym konstrukcje znajdujące się w gruncie.

Wilgoć przedostająca się do budynku może pochodzić z różnych źródeł
z otoczenia zewnętrznego – są to opady atmosferyczne i woda gruntowa,
z podciągania kapilarnego wody gruntowej przez ściany budynku,
z przenikania pary wodnej przez przegrody o różnej temperaturze
i wilgotności.

Dostępne w naszej ofercie masy bitumiczne do zabezpieczenia przeciwwodnego występują w postaci dwukomponentowej o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych.

Hydroizolacje przeciwwodne ciężkie uzyskuje się po nałożeniu takiej ilości warstw aby uzyskać grubość powłoki na sucho nie mniejszej niż 4 mm. W skrajnych przypadkach występuje konieczność wzmocniona jej dodatkowo włóknami lub przeznaczoną do tego tkaniną techniczną.

W naszej ofercie dostępne są również inne skuteczne zabezpieczenia przeciwwodne do których zaliczamy zaprawy wodoszczelne, papy termozgrzewalne, maty bitumiczne oraz maty bentonitowe, etc.

Kontakt

Webb Blachy SC
1 Maja 35E, 71-627 Szczecin
tel. (91) 455-82-55
tel. (91) 812-23-62
tel. kom. 507-124-121
faks (91) 455-82-55
e-mail: webb@webb.com.pl