Zaprawy naprawcze i kotwiące

W naszej ofercie dostępne są systemowe rozwiązanie technologii naprawiania elementów betonowych i żelbetowych oraz zapraw kotwiących. Może być on stosowany do napraw stropów, tarasów, podciągów, słupów, murów, schodów
i innych tego typu elementów, zarówno konstrukcyjnych  jak i wykończeniowych.

Dokonanie naprawy systemem z naszej oferty zalecane jest w przypadkach spękań powierzchni lub odspojenia fragmentów betonu i odsłonięcia zbrojenia. Technologia naprawy polega na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw cementowych, nadających uszkodzonym elementom odpowiednią nośność, odporność i estetykę.

Wszystkie zaprawy wchodzące w skład systemu są mrozoodporne i wodoodporne. Pozwalają stosować system wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
System może zostać dodatkowo uzupełniony elementami występującymi w ofercie w celu kompleksowego wykonania prac remontowych. W celu dodatkowego zabezpieczenia zbrojenia przed korozją można zastosować farby ochronne do stali.

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny stanu technicznego naprawianego elementu i jednoznacznie określić przyczyny uszkodzenia. Oferowany system przeznaczony jest do naprawy uszkodzeń mających charakter powierzchniowy. W przypadku poważniejszych usterek, noszących znamiona np. utraty nośności, należy stosować inne metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.

Kontakt

Webb Blachy SC
1 Maja 35E, 71-627 Szczecin
tel. (91) 455-82-55
tel. (91) 812-23-62
tel. kom. 507-124-121
faks (91) 455-82-55
e-mail: webb@webb.com.pl