Nasze cele

Misja

Misją WEBB jest osiągnięcie znaczącego, stałego zyskownego wzrostu, gwarantowanego swobodę działania przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim Klientom obsługę na najwyższym poziomie, rozwój własny i pracowników.

 

Wizja

WEBB stale inwestuje w ludzi oraz w nowe technologie dostosowując się do dynamiki zmian rynku, a nawet znacząco ją przekracza będąc zawsze o „dwa kroki dalej” przed konkurencją.

 

Zaspokajać popyt rynku na najlepsze atestowane produkty wprowadzając na rynek zarówno stare renomowane jak i nowe marki wyznaczając tym samym trendy na rynku lokalnym.

 

Pielęgnujemy atmosferę w firmie, w której każdy członek zespołu jest doceniany i ma możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach, studium, studiach podyplomowych. Dlatego też kadrę pracowniczą naszego przedsiębiorstwa stanowią w większości ludzie młodzi, kreatywni, otwarci na potrzeby i dobro klienta.

Spółka stara się, by wzmocnić świadomość marki WEBB poprzez nieustanne pozycjonowanie jej na rynku lokalnym.